3 Distanciadores para solenoides

Encontrado por AS-PL UD46231SP
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para: Bosch
D.E. [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para: Bosch
D.I. [ mm ] : 32.80, D.E. [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para: Bosch
D.I. [ mm ] : 32.80, D.E. [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para: Bosch
D.I. [ mm ] : 32.80, D.E. [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para:
D.I. [ mm ] : 8.40 , D.E. [ mm ] : 12.50 , T.1 [ mm ] : 2.30
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para:
D.I. [ mm ] : 13.00 , D.E. [ mm ] : 24.10 , T.1 [ mm ] : 1.10
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para:
D.I. [ mm ] : 13.10 , D.E. [ mm ] : 22.10 , T.1 [ mm ] : 0.80
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para:
D.I. [ mm ] : 13.10, D.E. [ mm ] : 22.00 , T.1 [ mm ] : 2.70
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para:
D.I. [ mm ] : 9.80 , D.E. [ mm ] : 38.20 , H.1 [ mm ] : 4.50
Categoria: Distanciadores para solenoides Substituto para:
D.I. [ mm ] : 10.10 , H.1 [ mm ] : 7.90 , W. [ mm ] : 17.50 , L. [ mm ] : 27.50